Aktuálně

  • aktuality
  • Společně pro Liberecký kraj – nováček v politice
image

Společně pro Liberecký kraj – nováček v politice


Když jsem byl požádán, abych přispěl tematickým článkem ke krajským volbám, jedno téma se přímo nabízelo – důvody, proč kandiduji v krajských volbách.

Ale začněme popořádku. Do politiky jsem vstoupil teprve nedávno v lednu tohoto roku. Nešlo o ukvapené rozhodnutí, pocit nespokojenosti u mě rostl dlouhou dobu a vstup do politické strany jsem nějaký čas zvažoval. Nikdy jsem ke konkrétní politické straně neinklinoval, preferencemi jsem středopravý volič, kladoucí důraz na rodinu, vzdělání a osobní svobodu a odpovědnost. Po prostudování programu KDU-ČSL jsem byl překvapen shodou programu s mými hodnotami i proto, že jsem o KDU-ČSL jako o první volbě neuvažoval! Program KDU-ČSL klade důraz na podporu rodiny a vzdělání, je stranou se stoletou historií, přesto je překvapivě moderní.

Neodpověděl ještě jsem na otázku PROČ jsem do politiky vstoupil. Protože nespokojenost s politikou a politiky nestačí. Mám totiž přání, aby se lidé začali o politiku více zajímat a aby co nejvíc lidí do politiky vstoupilo. Pokud totiž bude v politice aktivních co nejvíc lidí, zmenší se prostor pro prospěcháře a podvodníky, kteří do politiky vstupují jen pro svůj vlastní zisk. Politické strany budou pod větší kontrolou, a to nám všem umožní politiku ovlivňovat jinak a lépe než jednou za čas u volebních uren. A kde jinde začít než u sebe – příklady táhnou.

Dostáváme se k otázce, proč krajské volby.

Nejsou to přeci volby parlamentní, kde jako celostátní politik může člověk ovlivnit „tu velkou“ politiku. Zároveň to nejsou ani volby do městského zastupitelstva, které bezprostředně ovlivňuje chod města, ve kterém žijeme.  Kraj však naše životy ovlivňuje víc, než si myslíme. Hospodaří s rozsáhlým majetkem na území kraje, zejména dopravní infrastrukturou, je zřizovatelem většiny středních škol, zdravotnických zařízení a sociálních služeb.  Kraj také ovlivňuje financování a dotační politiku opatření pro ochranu životního prostředí.  Agenda kraje je rozhodně širší, ale jednotlivec obsáhne těžko všechny oblasti.

Co bych já konkrétně chtěl v rámci těchto témat podniknout?

Předně, náš kraj se ocitá na dopravní periferii země.  Špatné železniční i silniční spojení do sousedních krajů, absence významných dopravních opatření a chabá údržba krajských komunikací. Tím by se dala charakterizovat dopravní infrastruktura Libereckého kraje.

Je potřeba směřovat dopravní investice do zlepšení železničního propojení kraje tak, aby šlo efektivně využívat k dennímu dojíždění do práce i z odlehlejších oblastí kraje ve formě rychlých přímých regionálních vlaků. Předejdeme tím také vylidňování okolních vesnic, když lidé budou moci dojíždět lépe za prací. Současně se kraj musí snažit o rychlejší napojení kraje na železniční koridory směrem na Děčín, Hradec Králové i Prahu. Případné zkapacitnění a elektrifikace páteřních tratí by také nebyla od věci.

V silniční dopravě jde zejména o efektivní údržbu stávající sítě krajských silnic I. třídy, podpora obchvatů měst i menších obcí a usměrňování mezinárodní tranzitní dopravy po krajských silnicích s jejich současným omezením po silnicích nižších tříd.

U středního školství mi jde zejména o intenzivnější propojení středního vzdělávání s praxí formou dlouhodobých stáží, podporou vzdělávání u budoucích zaměstnavatelů a podporou oborů, jejichž absolventi v kraji trvale chybí.

Ještě jedna oblast mi leží na srdci, je jí ochrana životního prostředí, ochrana vodních zdrojů a odpovědné hospodaření v krajině.  Kraj v této oblasti může působit jako zastřešující organizace podporující opatření na ochranu životního prostředí v kraji při zachování všech funkcí přírodního prostředí.  Konkrétně podporou opatření pro zadržení vody v krajině obnovou tůní, mokřadů a lužních lesů a podporou retenčních a vsakovacích opatření u dopravních staveb a majetku kraje, stejně jako soukromých vlastníků. V zemědělství pak podpora rozdělování velkých zemědělských celků remízky a propojování migračních koridorů v krajině.
Ostatní oblasti a jejich rozvoj bych s dovolením přenechal zkušenějším kolegům, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozumí jim mnohem lépe než já, na krajské kandidátce je jich hned několik.

Mám vizi, že politika se musí dělat hlavně zodpovědně a poctivě. Na ničem jiném nezáleží. Nezáleží na tom, jestli reprezentujete pravici, levici nebo střed, jestli chcete prosadit nižší daně nebo opravit ulici před vaším domem.  Po vstupu do politiky se člověk musí chovat zodpovědně vzhledem k budoucnosti i ke svým voličům, a hlavně poctivě jak z pohledu zákona, tak morálky. V praxi obojí znamená zodpovědně hospodařit s majetkem a financemi a nekrást. Zásady víc než jinde platné na kraji, který hospodaří s nemalými prostředky a majetkem.


Martin Valčík
facebook martin.valcik

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MUDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

25 let čekání na obchvat České Lípy

Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

Více
image

Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

Kvalita života je subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města se motají na konci první stovky!

Více
image

Zubní pohotovost v Libereckém kraji

Každý z nás někdy potřeboval akutní lékařské ošetření. Některé z nás přepadla bolest zubů o víkendu nebo v noci a řešili jsme kdo a kde nám vlastně může pomoci. Proč to často nejde v liberecké nemocnici?

Více
image

Kdo pomůže kultuře v Liberci?

Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

Více
image

Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí

Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážk

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA