Aktuálně

  • aktuality
  • Šance změnit způsob vzdělávání je právě teď!
image

Šance změnit způsob vzdělávání je právě teď!


Základní úkol vzdělávacího systému je zřetelný a srozumitelný - jde především to, abychom naše děti ve školách všech stupňů „něco“ naučili. Tuto nehmotnou substanci nechápejme jen jako lavinu informací a všeobecný přehled o tom, co se v tomto světě dělo, děje a bude dít (neklademe na to až příliš velký důraz?), ale především jako kvalitní základní výbavu pro praktický život se všemi dovednostmi a schopnostmi, které bude mladá generace v životě potřebovat. 

Má čtyřicetiletá praxe v systému českého školství a z toho téměř třicetileté působení ve funkci ředitele školy mi dávají dostatek síly a sebevědomí se k českému, resp. krajskému školství vyjádřit.Vzdělávání pedagogických pracovníků


Jakkoliv je středobodem našeho úsilí vzdělání žáků a studentů, základním pilířem českého školství jsou učitelé a ředitelé škol. Je nutné rozvinout spolupráci kraje se vzdělávacími institucemi a podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků - nejen formou jednorázových kurzů, ale zejména formou pracovních a vzdělávacích stáží směřujících ke změně přístupu ve vzdělávání  (kritické myšlení, individualizace výuky, respektující přístup, apod.).
Učitelé během koronavirové krize prokázali skvělou schopnost adaptovat se na nové podmínky, využít technologie i alternativní metody výuky. Dnes máme jedinečnou příležitost posunout systém vzdělávání i jeho kvalitu kupředu - to, co potřebujeme, je podpořit učitele v jejich profesním vzdělání a nabídnout jim nové přístupy a metody.Připravujeme studenty odborných a středních škol pro praxi?

Střední školství musí být úzce a aktuálně spojeno se společenskou poptávkou po vzdělání a budoucími nároky trhu práce. Základem tedy musí být zapojení významných regionálních zaměstnavatelů a firem do přípravy v různých studijních oborech a podpora projektů zaměřených na propojení středního školství a trhu práce dle potřeb zaměstnavatelů v Libereckém kraji.
Samostatnou kapitolou je odborné školství. Dlouhodobý vývoj trhu práce ukazuje nutnost nového nastavení výuky a kvality přípravy v řemeslných oborech a zatraktivnění  polytechnického vzdělávání.

Jak toho dosáhneme?

  • Vytvoříme podmínky pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání (praxe, stáže, atd.)
  • Zvýšíme informovanost žáků a rodičů o současných i budoucích potřebách trhu práce
  • Systémová spolupráce škol, sociálních partnerů (OHK, Úřad práce, zaměstnavatelé)
  • Poskytnutí autonomie školám v oblasti praktické přípravy s finanční podporou kraje
  • Využijeme vhodné projekty EU pro podporu vzájemné spolupráce škol a zaměstnavatelů


Důraz musíme klást i na podporu kooperace škol (ZŠ, SŠ, SOU), jejich vzájemné komunikace a vzájemného sdílení zkušeností a vytvoření co nejobjektivnějšího systému hodnocení kvality krajských škol a vzdělávacích institucí s jasně stanovenými prioritami a cíli.

Podpořme nadané žáky!

Mezi mé další preference patří péče o nadané žáky – intenzívně jsem se ji věnoval jako ředitel školy mimo jiné i ve spolupráci s Mensou ČR, TU Liberec a jinými institucemi, které mají v gesci tuto péči.Mgr. Jiří Vondráček


další důležité články Mgr. Vondráčka:

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil

Samostatně myslící absolvent - je to sen?

Společně pro Liberecký kraj

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MUDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

25 let čekání na obchvat České Lípy

Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

Více
image

Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

Kvalita života je subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města se motají na konci první stovky!

Více
image

Zubní pohotovost v Libereckém kraji

Každý z nás někdy potřeboval akutní lékařské ošetření. Některé z nás přepadla bolest zubů o víkendu nebo v noci a řešili jsme kdo a kde nám vlastně může pomoci. Proč to často nejde v liberecké nemocnici?

Více
image

Kdo pomůže kultuře v Liberci?

Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

Více
image

Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí

Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážk

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA