Aktuálně

image

Kdo pomůže kultuře v Liberci?


Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

Dlouhodobě se věnuji tématům krajské a městské spolupráce, zejména tzv. nadměstským službám. Co si vlastně lze pod těmito službami představit? Obecně se dá říci, že to jsou soubory městem vykonávaných a placených služeb, které mají ale význam pro celý širší region. Typicky Divadlo FX Šaldy, ZOO či Botanická zahrada v Liberci - instituce, které svým významem přesahují region a jsou pro celý kraj unikátní.

S čím máme v Liberci problém?

Zásadní problém tkví v tom, že klíčové kulturní organizace financuje víceméně pouze město Liberec, dotace z kraje či státu jsou minimální. Všichni (nejen obyvatelé Liberce) tyto kulturní služby chceme, náklady s nimi spojené potom městu neumožnují financovat základní péči o běžný majetek typu chodníků a nebo např. uklizených parků. Hořké je to zejména ve srovnání s městy či obcemi, které žádnou nadstavbu kultury nefinancují a proto jim na základní péči zbývá peněz více.

Cílem je logické a spravedlivé financování v regionu

Dlouhodobě stojíme o to, aby byly nadměstské služby spravedlivěji financovány Libereckým krajem, zároveň také aby si kraj jejich podobu mohl více určovat.
Pojďme se na celou věc podívat konkrétně na příkladech z Liberce, přestože i dalších větších městech kraje lze najít i jiné příklady.

Divadlo Františka Xavera Šaldy

Divadlo představuje skutečný pilíř kultury severu, jako jediné divadlo v regionu disponuje „živým souborem“, kde má svoji činohru, herce, kteří kulturu tvoří a sami ji hrají, balet plný báječných tanečníků, orchestr vynikajících hudebníků a pěvecký operní sbor připravený i na těžké opery. Bez tohoto zázemí by kultura v kraji nevznikala a nikdy by bez zázemí „živého“ divadla nemohla v kraji fungovat ani jedna základní umělecká škola.
Roční provozní rozpočet divadla financuje z cca 95% pouze město Liberec za symbolického přispění státu (do 2%) a kraje (do 2,5%), ačkoliv se do divadla sjíždějí diváci z celého kraje.

  • chceme divadlo dlouhodobě podporovat a nechceme toto břímě nechat pouze na městě Liberec, které dlouhodobě tuto tíhu nemůže nést a unést.
  • chceme vytvořit pravidla pro závazné a dlouhodobé financování ze strany kraje ve výši alespoň 30% ročního příspěvku.
  • dále budeme tlačit na dlouhodobě udržitelné financování i ze strany státu, který si platí pouze divadla v Praze. Líbí se nám funkční model z Německa kde je 30%rozpočtu placeno státem, 30%krajem a 40%platí domovské město.

!Alarm! v souvislosti s krizí čínské chřipky jsou rozpočty měst kráceny natolik, že bez podpory kraje nemůže divadlo přežít a byla pro všechny z nás šílená škoda.


 

Zoologická zahrada

Ačkoliv je 80% návštěvníků „mimolibereckých“, i ZOO financuje pouze město Liberec. ZOO už dávno není jen o prezentaci, zahrada pracuje na záchraně a udržení ohrožených druhů zvířat a jejich návratu do domovských lokalit, zahrada nese většinu ekologických a udržitelných témat dnešní společnosti a je symbolem celého kraje.
Myslíme si, že pro její unikátní poslání a význam pro celý region by si kraj měl převzít jako celek a podílet se zcela na jejím rozvoji a financování. Město bude pomáhat s infrastrukturou okolo – chodníky, osvětlení, parkování, provoz MHD (tramvaje)

Botanická zahrada

U Botanické zahrady platí skoro vše stejně jako u ZOO, jen s tím, že její vědecké renomé překračuje i ČR. Vzhledem k blízkosti a „turistické příbuznosti“ navrhujeme její převzetí krajem také. Město bude pomáhat s infrastrukturou okolo – chodníky, osvětlení, parkování, provoz MHD (tramvaje)

Narovnejme vztahy mezi městem a krajem

Naopak jsou činnosti, které jsou už po dvacet let nelogicky a nesystémově na bedrech kraje. Úkolem města je podle nás převzít od kraje péči o potřebné v podobě převedení domů pro seniory. Zde by město mělo být garantem nejen jejich rozvoje a financování, ale mělo by také aktivně pracovat na vytváření co nejlepších podmínek pro aktivní stáří svých obyvatel.
Zároveň by město mělo závazně financovat městské služby knihovny, kde v té Krajské vědecké knihovně pouze část z jejich činností slouží krajské vědě a studentům Universit. Velká část je služba místním lidem a město by ji proto mělo financovat.

Musíme dokázat narovnat vztahy mezi městem a krajem, zajistit logické a spravedlivé financování kultury a dalších služeb. Výkon veřejné správy bude logický a dlouhodobě udržitelný ve prospěch obyvatel celého našeho regionu. Narovnáme tím něco, co mělo být lépe vymyšleno již před 20ti lety při vzniku krajů.

Mgr. Jiří Šolc

více ZDE

Další důležité články Mgr. Šolce:

MÍSTNÍ PRÁCI MÍSTNÍM FIRMÁM

SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ


Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MUDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

25 let čekání na obchvat České Lípy

Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

Více
image

Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

Kvalita života je subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města se motají na konci první stovky!

Více
image

Zubní pohotovost v Libereckém kraji

Každý z nás někdy potřeboval akutní lékařské ošetření. Některé z nás přepadla bolest zubů o víkendu nebo v noci a řešili jsme kdo a kde nám vlastně může pomoci. Proč to často nejde v liberecké nemocnici?

Více
image

Kdo pomůže kultuře v Liberci?

Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

Více
image

Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí

Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážk

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA