Aktuálně

image

Jak bojovat se suchem?

Vedení kraje navýšilo podporu projektů na zadržování vody v krajině na 11 milionů. Je to dost? Jak by měl či bude kraj v této problematice dále postupovat?


Zde je odpověď Ing. Jiřího Klápštěho, vedoucího správy CHKO Český ráj:

Předně je třeba říci, že podpora opatření, která pomáhají řešit sucho, je vždy přínosná. Nicméně 11 miliónů korun je v kontextu celkového rozpočtu Libereckého kraje, který na rok 2020 činí cca 3,3 miliardy korun, žalostně málo. Dle zkušeností z loňského roku bude z této sumy možno pokrýt náklady na realizaci zhruba dvaceti projektů, což je s ohledem na snižující se zásoby vody v krajině značně nedostačující.

V budoucnu musí kraj k problematice sucha, a obecně adaptaci na změnu klimatu, přistupovat mnohem aktivněji. Nestačí pouze vyhlásit dotační program a čekat, až se suma vyčerpá. Kraj by měl být iniciátorem v přípravě i realizaci konkrétních projektů na zadržování vody v krajině, a to nejen na svých pozemcích. Nezbytné je ve spolupráci zejména s obcemi, vlastníky pozemků a zemědělci sestavit plán konkrétních opatření, který se bude následně naplňovat. K tomu by měly být využívány i další zdroje financování, jako jsou některé dotační programy Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, umožňující až 100% úhradu nákladů vynaložených na veřejně prospěšná opatření v oblasti obnovy vodního režimu v krajině.

Nezbytným předpokladem pro zadržování vody v krajině je rovněž úprava zemědělského hospodaření (zemědělská půda zaujímá 44 % plochy našeho kraje). V současnosti probíhá na celostátní úrovni za účasti krajů příprava nových pravidel zemědělské dotační politiky. V tomto procesu by kraj měl vyvinout maximální možné úsilí k dosažení takových změn, které umožní, aby zemědělství plnilo dostatečně i své mimoprodukční funkce a zvýšilo se tak zadržování vody v půdě.

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MUDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

25 let čekání na obchvat České Lípy

Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

Více
image

Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

Kvalita života je subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města se motají na konci první stovky!

Více
image

Zubní pohotovost v Libereckém kraji

Každý z nás někdy potřeboval akutní lékařské ošetření. Některé z nás přepadla bolest zubů o víkendu nebo v noci a řešili jsme kdo a kde nám vlastně může pomoci. Proč to často nejde v liberecké nemocnici?

Více
image

Kdo pomůže kultuře v Liberci?

Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

Více
image

Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí

Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážk

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA