Aktuálně

image

Pocházím z ajznboňácké rodiny a tak všechno spojené se železnicí pro mě voní neodolatelným kouzlem dětství. Tento druh dopravy s sebou ještě nesl, tehdy mnohem viditelněji než dnes, ve svých nostalgických reliktech od starosvětských signálních trumpetek až po uniformy s výložkami, ducha minulosti sahající až někam do dob císaře pána.

Železnice v našem Libereckém kraji má totiž už více než 150letou historii, což je úctyhodný fakt, který se však v některých ohledech dnes otáčí proti ní: většina tratí, pocházejících z druhé poloviny devatenáctého století, byla projektována v době s podstatně nižšími nároky na rychlost a bez konkurence v podobě sítě dálnic a rychlostních silnic. S novou dobou tak zdejší železnice těžko dokáže držet krok.

Dnes, v roce 2020, trvá nejrychlejší spojení Prahy s Libercem 2 hodiny a 35 minut. Za první republiky to byly průměrně 2 hodiny a 47 minut. Zlepšení o 7% za jedno století. A autem dnes touž trasu zvládneme více než dvakrát rychleji.

Bezprostředně nejproblematičtějším bodem současného železničního spojení mezi hlavními městy země a našeho kraje je úvrať v Turnově, která bez existence kolejové spojky vše časově komplikuje. K opravdu podstatnému zlepšení, které je nutné, aby železnice získala skutečnou konkurenceschopnost, však může dojít pouze dosažením toho, aby spojení Praha-Liberec bylo zařazeno do národního plánu vysokorychlostních tratí v rámci osy Mnichov-Plzeň-Praha-Vratislav-Varšava. V tomto směru bude nezbytný soustavný zájem a tlak ze strany vedení Libereckého kraje. Zřejmou alternativou je zde totiž trasa přes Hradec Králové, čímž by Liberec zůstal trvale zcela mimo páteřní síť evropského železničního systému.


Pozornost vedení kraje je třeba zaměřit i na optimalizaci výdajů na drážní dopravu, které tvoří jednu z největších položek krajského rozpočtu. Zadavatelé si ne vždy dobře uvědomují, že ekonomika železniční dopravy je velmi typická stupňovitým charakterem svých fixních nákladů, které se s rostoucím rozsahem skokově mění. Znamená to, že u některých objednávek dopravní obslužnosti by postačovala jen nepatrná změna požadovaných parametrů, aby došlo k výraznému zlevnění provozu, anebo naopak k rozšíření rozsahu spojů za podproporcionální cenu. V tomto ohledu je také s podivem, že většina spojů v Libereckém kraji je objednávána přímým oslovením, nikoli regulérní soutěží, která by přinesla fér podmínky jednotlivým dopravcům a umožnila snížení nákladů.

Otazníky vyvolává rovněž struktura objednávaných spojení: jestliže kraj platí za noční vlak s průměrnou obsazeností čtyřmi až pěti cestujícími celkem, je třeba si uvědomit, že i kdyby všem těmto lidem kraj místo toho proplácel osobní taxi službu, bylo by to pro krajský rozpočet méně finančně náročné řešení.

Náš kraj je znám jako držitel jednoho českého železničního rekordu: máme zde nejstrmější trať v České republice, kořenovskou zubačku, která na necelých sedmi kilometrech překoná převýšení téměř 250 výškových metrů, se stoupáním místy až 58 promile. Možná je to pro železnici v našem kraji celkově symbolické: nestojíme zde před jednoduchými řešeními, charakter krajiny nám to dost komplikuje. Ale stejně jako se umu našich předků podařilo tuto výzvu unikátně zvládnout, mělo by se to dnes podařit i nám. Vždyť právě železnice je tolik typická komunitami dovedných nadšenců, pořádajících nostalgické jízdy a pečujících o muzejní provoz na nerentabilních tratích, kterým vděčíme za to, že se tenhle druh krásy z našich životů dosud nevytratil.Ing. Josef Šimůnek, KDU-ČSL


další důležité články Ing. Šimůnka:

Žijme v kraji bez dluhů

25 let čekání na obchvat České Lípy

Liberecký region - kraj s duší

Společně pro Liberecký kraj
Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA