Aktuálně

  • aktuality
  • V Senátu nebudu nikoho známkovat
image

Rozhovor s Liborem Šmejdou, naším kandidátem do Senátu ČR za českolipský region.

Milan Bárta, i-noviny.cz

Podzimní senátní volby se blíží a my vám chceme postupně představit osobnosti, které se rozhodly jít s kůží na trh a ucházet se o naše hlasy. Libor Šmejda, dlouholetý ředitel největší českolipské základní školy, kandiduje s podporou TOP 09, KDU-ČSL a “SENÁTOR21”.


Pokud vím, tak nejste členem TOP 09 a v minulosti jste kandidoval do obecního zastupitelstva i za jiné subjekty. Kdo vás oslovil tentokrát?
Máte pravdu, nejsem členem TOP 09, ani jiné politické strany, s radostí ale kandiduji do Senátu jako nezávislý právě s podporou TOP 09, KDU-ČSL a “SENÁTOR21”.

A nabídka teda vzešla od nějakého člena TOP 09?
Nabídka byla pojata jako koaliční.

Co vás k přijetí kandidatury vedlo?
Pocit, že si to mohu po 30 letech ve školství a 15 letech služby pro město Česká Lípa dovolit. Mám dost zkušeností, abych je mohl voličům nabídnout. Vnímám Senát jako místo, kde mohu pomoci Českolipsku, a jako demokrat, zde budu hájit demokratické principy, které dnes Senát hájí víc než poslanci.

Mám to chápat tak, že se ztotožňujete s politikou TOP 09? Co vám je na ní sympatické?
Pro mě je TOP 09 středopravicová strana s jasným důrazem na tradiční hodnoty a zapojení naší země do západních politických, ekonomických a bezpečnostních struktur včetně Evropské unie a NATO. V dnešní době je pro mě klíčové i úsilí celé strany o zachování demokracie a mravních hodnot jako středobodu fungování celé naší společnosti.
Musím ale upozornit, že v mé kandidatuře se naplnilo to, po čem lidé volají - sjednocení demokratických sil. Mám podporu i KDU-ČSL a Senátor 21, čehož si velice cením. Nejde jen o duchovní rozměr, který do politiky vnáší KDU-ČSL, jsem rád, že se mohu podílet na spojování politických subjektů, které k sobě mají blízko. Je to jeden z momentů, které jsou pro mě klíčové, a věřím, že právě to je ta správná cesta pro hájení demokracie u nás.
K podobnému sjednocení došlo i při komunálních volbách v České Lípě, kdy jste kandidoval za subjekt s názvem Živá Lípa. Jak jste s odstupem dvou let spokojený s průběžnými výsledky Živé Lípy v komunální politice?
Živá Lípa je unikátní koaliční projekt českolipských politických subjektů a občanských iniciativ. Částečně ano, konečné vysvědčení dají voliči v příštích komunálních volbách za dva roky.

Mohou lidé vaši kandidaturu chápat i tak, že zastupujete i Živou Lípu jako celek?
Ne, tak to chápat nelze.

I na stránkách TOPky máte uvedeny všechny tři své vysokoškolské tituly. Někteří lidí otitulované lidi volí rádi, jiní, třeba i ze závisti, nikoliv. Můžete našim čtenářům vysvětlit, co vše jste vystudoval?
Jak říká můj nejmladší syn Jan: „máš jméno jako obložený chleba“, protože opravdu mám dva magisterské tituly a MBA. První magistr je učitelské vzdělání z Hradce Králové, v oboru dějepis – pedagogika. Druhý magistr je za studium filozofie a církevních dějin na Karlově univerzitě v Praze. MBA mám v oboru management ve školství, což bylo logickým vyústěním mé práce ředitele školy.
Samozřejmě nejde o tituly, ale o znalosti a informace - a to je má vášeň. Důležité je vzdělávat se, nezakrnět, ostatně i nároky na práci ředitele školy a jistě i senátory se stále zvyšují.


Jste dlouholetým ředitelem jedné z největších škol v Libereckém kraji, svého času byla možná i největší. Já si vás osobně pamatuji jako zástupce, výchovného poradce a samozřejmě prostřednictvím své bývalé manželky i jako ředitele. Měl jste v sobě vždy potřebu být lídrem?
Vypadá to dost konzervativně, viďte? Téměř třicet let jsem profesně spjatý s českolipskou základní školou Špičák. Ta patřila i patří mezi ty velké. Každý rok do ní chodilo téměř 1500 žáků, dnes jsme na polovičním počtu. Mám velkou potřebu vymýšlet a prosazovat správná řešení - takže pokud „lídr“ znamená hledání správných řešení a vedení týmu spolupracovníků, tak jsem pro.

Vím, že jako velká část Českolipanů nejste v našem městě rodákem. Popište nám, jak jste se v Lípě ocitl a jestli se už cítíte Českolipanem, případně jak jste se jím stával?
Do České Lípy jsem se s rodinou přistěhoval v létě roku 1989 z Hradce Králové po ukončení studia. Listopadovou revoluce jsem tedy prožil už v České Lípě, tak určitě pochopíte, že za těch 31 let, kdy tu žiji a pracuji, se cítím být skutečným Českolipanem.
Navíc - moje manželka je českolipská učitelka, v České Lípě chodily do školy i naše tři děti. Celý náš osobní i profesní život je spjatý s Českou Lípou, proto se zde cítíme doma.

Vzhledem k vaší profesi se dá očekávat odpověď na otázku, které problematice se chcete v Senátu věnovat? Když tedy pomineme školství a vy si mohl vybrat výbor, podvýbor či jinou senátní funkci, o co byste měl zájem? Ve které oblasti byste se kromě školství chtěl angažovat nejvíce?
Třicet let ve školství nevymažete. Slibuji, že v Senátu nebudu nikoho známkovat ani rozdávat ředitelské důtky, nicméně mým primárním zaměřením je školství. Logicky bych tedy po případném zvolení chtěl směřovat do senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, případně do podvýboru se zaměřením na vzdělávání.
Další oblastí, ve které se cítím jistý v kramflecích, je sociální politika. Na naší škole máme již 23 let třídy přípravného ročníku. Třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky, které nejsou na školu připraveny, které pocházející z nepodnětného prostředí. Práce s rodinami těchto dětí je především sociální práce. Další možností je tedy výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.


Hlavní náplní práce Senátorů je číst zákony, přesto v něm je minimum lidí, kteří mají právnické vzdělání. Neměly by strany a další subjekty hledat spíše kandidáty právě s tímto druhem vzdělání?
Také hlavní náplní ředitelů škol je číst zákony ☺, hledat v nich smysl a aplikovat je v praxi. Nejsem vzděláním právník, ale samozřejmě mám o právních normách dostatečné povědomí. Ostatně dizertační práci při studiu MBA jsem psal na téma aplikace ustanovení zákoníku práce ve školství. Nicméně v Senátu se o právní věci stará legislativní odbor. I proto zde může působit řada starostů nebo i ředitelů škol. Pestrost profesí a názorů je dobrý základ kvalitní diskuse a ta je zase základem demokracie.

Uvažujete již, s kým byste v případě zvolení spolupracoval?
Případnou povolební spolupráci nechme až na čas po volbách - mé politické a hodnotové zaměření je ale čitelné a je samozřejmé, že pro mě má smysl spolupracovat se stranami, které ctí principy demokracie a pohybují se ve standardním evropském hodnotovém prostoru.  Jako koaliční kandidát za TOP 09, KDU - ČSL a Senátor 21. Názorově mám blízko i ke STAN.

Řada politiků, dokonce i těch do Senátu kandidujících, se stále nechává slyšet, že Senát je zbytečný. Obhájil podle Vás svou existenci? Pokud ano, tak jak?
Víte, sledoval jsem jednání Senátu v době krize a karantény. Proto vím,že kdyby sněmovna jednala jako senátoři, bylo by méně zmatků. Navíc senátoři přicházeli s vlastními návrhy, které mnohdy vláda schvalovala o pár měsíců později jako vlastní. Senát je tak dobrý, jako jsou senátoři, kteří mají jednu výhodu - zastupují celý region, ne jen některé voliče, ale pro všechny v obvodu tu je jeden senátor.
Populistické výkřiky týkající se zrušení Senátu patří, bohužel, k našemu politickému folklóru a nepřekvapivě přicházejí právě z té části politického spektra, která pod rouškou zjednodušení správy státu směřuje k omezení demokracie a názorové plurality. Jsem bytostně proti tendencím otočit směřování naší země zpět k totalitě, ať již pod jakýmikoliv důvody a svůj dlouholetý postoj chci uplatnit i prací v Senátu.

Už jste si zjišťoval, kdo všechno bude v senátních volbách kandidovat? Koho považujete za favorita, jehož porazit je skutečně výzva?
Upřímně nevidím favorita. Z titulu se často mluví o tom současném senátorovi, ale já jsem ho za šest let potkal jen jednou A to jsem veřejně činná osoba, myslím si, že tohle voliči vnímají. Výsledky voleb před 6 lety byly velmi vyvážené - ani tehdy nebyl jednoznačný favorit.

Je možnost, že některého z kandidátů podpoříte v druhém kole, pokud byste nepostoupil?
Podpořím demokrata. Člověka, kterému uvěřím, že bude v Senátu hájit naši Ústavu. S mým hlasem nemůže počítat populista, natož extremista.

Kdo z bývalých českolipských senátorů se vám ve funkci líbil nejvíce a kdo naopak nejméně?
Nezná se mi vhodné hodnotit práci bývalých senátorů. Byli mezi nimi dobří i méně dobří.

Takže, slovy učitele: zatím to byli spíše trojkaři?
V politice nelze paušalizovat, ani známkovat.


Už před kampaní jsem zaznamenal váš příspěvek týkající se inkluze ve školství. Přiznám, že ne se vším souhlasím. Pojďme však nějak váš názor shrnout. Co si myslíte o způsobu, jakým inkluze ve školství probíhá? Je vůbec šance, abychom se přiblížili skandinávským státům, které už mají integrované všechny žáky a chystají se dosáhnout i stoprocentní inkluze? Obzvlášť když vizi nevěří ani ředitelé, učitelé, nemluvě o laické veřejnosti.
Co se týče inkluze, platí, že „nelze mít finské školství za české peníze“. Inkluze je proces, na kterém se musí dohodnout politická reprezentace. Je nutné nastavit jasné cíle. Respektovat základní nároky všech skupin dětí. Nepřehlížet hlas z praxe - vyučujících a odborníků. Klíčové je také zajistit dlouhodobý dostatek financí. Jinak nemá inkluze šanci na úspěch.
Samotný pohled na inkluzi prošel jistým mediálním zjednodušením a rychlý názor na něj má prakticky každý, stejně jako na celé školství, fotbal, a úklid sněhu. Jde ale o poměrně složitou problematiku, která si zaslouží větší prostor. Že by námět na samostatný rozhovor?

Co je podle vás nejpalčivějším problémem českého školství?
Odpovím stručně - dlouhodobě nevíme, co chceme. To je „hřích“ předchozích politických reprezentací. Většina dalších problémů z nedostatku koncepce vyplývá. Například nezvládnutá inkluze, utlumené učňovské školství a v některých regionech naprosto nezvládnutá integrace dětí cizinců.

Myslíte zejména Mongoly, se kterými má vaše škola bohaté zkušenosti? Třeba s Vietnamci a ruskojazyčnými dětmi problémy nebyly, ne?
Každá ze zmíněných národností přicházela v jiné době a souvislostech. Různá byla i mentalita a motivace ke školní práci. Je pravda, že s Vietnamci a ruskými či ukrajinskými dětmi velké problémy nebyly.


Můžete nám prozradit, jak byste chtěl konkrétně prospět svému volebnímu obvodu?
Chci pomáhat dostat do regionu evropské dotace, podpořím přeshraniční spolupráci a asi mě často uvidí na ministerstvu práce kvůli cizincům a dopravy kvůli pořád ještě špatným silnicím. Souhlasím s tím, že činnosti senátora není jen „čtení zákonů“ v Senátu, ale přímé působení ve prospěch svého regionu. Senátor jako zástupce našeho regionu musí být připraven spolupracovat více nadstranicky, než poslanci nebo regionální politici. Ať již dopadají regionální, krajské či celostátní volby jakkoliv, úkolem senátora je nacházet způsob, jak prakticky prosazovat i zájmy svého regionu.Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel ZŠ v České Lípě
kandidát na senátora
více informací ZDE


DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY:

Společně pro Senát - Libor Šmejda

Inkluze ve školství - realita aneb konec jedné pohádky?

Zvládáme integraci cizinců v České Lípě?

Účet za koronavirus pro Českou Lípu

Quo vadis, naše krajské školství? 

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA