Aktuálně

  • aktuality
  • V podnikání jsme si všichni rovni
image

V PODNIKÁNÍ JSME SI VŠICHNI ROVNI

Po více jak třech měsících od začátku nouzového stavu je naše ekonomika ve velmi nestabilním stavu. Nejde ani o to, jak k tomuto stavu došla, ale teď bychom měli řešit, jak z tohoto stavu vybřednout a umožnit trhu, aby se, pokud možno přirozenými mechanismy, obnovil a nastartoval k růstu.
Dlouhodobě zastávám názor, že jedna z nejdůležitějších věcí, která umožňuje růst a upevňuje sílu firem, jsou rovné příležitosti.


ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rovné příležitosti totiž znamenají konkurenci a tedy soutěž o nejlepší nabídku s poměrem cena/výkon. Tento zásadní požadavek vytváří nutnost inovovat, přetvářet, zvyšovat efektivitu a produktivitu. Znamenají jistotu, že investice do zlepšení produktu nebo služby nebudou zničeny zvýhodněním konkurenta nefér podporou.

V současné době je většina firem pod ohromným tlakem, kdy nedokáže předpovídat další vývoj trhu a ještě k tomu nejsou na trhu stanoveny rovné podmínky. Větší firmy jsou zvýhodněny proti těm malým, automotive je zvýhodněn před ostatními odvětvími pomocí dotací a podpůrných programů, velcí zaměstnavatelé jsou zvýhodněni proti malým.

Ten, kdo se zná osobně s premiérem, je ve výhodě proti tomu, kdo je schopen dodávat lepší produkt. Kdo používá agenturní zaměstnance, „dohodáře“, živnostníky a brigádníky, je zvýhodněn před těmi, kteří mají výhradně zaměstnance.
V dnešní době nejsou rovné příležitosti ani v zadávání státních zakázek, kde dochází k dělení zakázek na podlimitní, a nebo jsou zakázky zadávány ve speciálních režimech.

Rovná příležitost je zásadním stavebním kamenem trhu a pokud ji budeme kroutit cílenými dotacemi, veřejnou podporou nebo transfery financí s pomocí „vyhrazených“ podpůrných programů, nedokážeme nastávající ekonomickou krizi překonat.PTEJME SE TŘEBA PREMIÉRA

Popřením rovných příležitostí je již jenom ohromný střet zájmů našeho premiéra, který sám rozhoduje o dotacích pro svých cca 300 firem.

  • Jak mám podnikat na trhu, kde je mojí konkurencí firma premiéra s nárokovou dotací, která tvoří desítky procent zisku jeho firem?
  • Jak mohu vydávat časopis, vlastnit mediální nástroj, když trh ovládá většinově premiér dané země? Jak mohu konkurovat médiím, jejichž zisky generují reklamy potravinářských nebo státních firem, které si premiér zadotuje z našich společných peněz, a nebo dokonce z peněz EU určených na inovace a zlepšení konkurenceschopnosti našich firem? 
  • Jak mohu pěstovat plodiny na poli, když premiér vlastní zpracovatelské závody na výnosné plodiny a určuje cenu, protože jeho firmy vyrábí finální produkt? 
  • Jak mohu péci chleba v peci, když ji musím zainvestovat a premiérova firma na stejnou pec dostane stamiliónovou dotaci? Jak mohou lidé kupovat levnější chleba, když neexistuje konkurence, protože někdo peče v pecích, které jsme zaplatili my všichni, a jiný v pecích, na které si musel třeba půjčit v bance?
  • Jak mohu očekávat vytváření zisku tam, kde firmy premiéra vytvářejí zisky pouze ve výši dotací? Takový trh je pro konkurenci ztrátový, a tudíž směřuje k monopolu, kterého jsme v potravinářství již svědky.Naše země neposkytuje podnikatelům rovné příležitosti a obrovský střet zájmů našeho premiéra, který na našem trhu dusí stovky a možná tisíce firem, je problémem všech lidí tohoto státu. Premiér dusí inovace, ceny, kvalitu, zaměstnanost. Dusí podnikatelské prostředí a vytváří nejenom morální slabost, ale i slabost ekonomickou. Naše země není postižena holdingem Agrofert jako takovým, ale především tím, kdo z jedné strany do tohoto holdingu leje levné peníze nás všech a na druhé straně nám všem krade příležitosti a zaměstnání. 

Náš premiér nám svým střetem zájmů nekrade peníze, ale krade nám příležitosti. A to je ohromný problém pro nás a naše děti.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA