Aktuálně

image

Téměř celý svět až na výjimky pečlivě hlídá práva minorit. Každý z nás si jistě dobře uvědomuje, že všichni občané, ať už náleží k jakékoliv minoritě nebo majoritním částem či skupinám ve společnosti, by měli mít stejná práva včetně práva na špičkové a kvalitní vzdělávání.

Patřím k  majoritní části společnosti a vážím si skutečnosti, že i můj občas odlišný názor na řešení problémů spojených s integrací jakékoliv minority mohu svobodně a slušně vyjádřit a nebudu označen za nenávistného a krátkozrakého člověka. Jsem však trochu smutný i z toho, že to není v současné době pravidlem.


Jedním z fenoménů, který hýbe českým školstvím a také státním rozpočtem, je společné vzdělávání. Zde bych mohl v rámci široké diskuze, někdy přínosné, někdy zcela prázdné a plytké, citovat mnohá pozitiva resp. negativa tyto diskuze provázející. Počet dětí se speciálními potřebami se blíží v současné době k 10 procentům počtu žáků základních škol. Před čtyřmi lety, kdy tato významná změna prošla školským zákonem, to bylo kolem 5 procent. Meziročně skokově přibývá i počet asistentů pedagoga. Zde pouze položím otázku – kde je příčina tohoto stále pokračujícího téměř skokového růstu?

Je na místě polemika, zda postupně nevytváříme v systému našeho školství jakýsi kompromis týkající se samotné výuky a související s její organizací a samotnou náplní. Měli bychom se podívat na inkluzi nejen z pohledu dětí z různými zdravotními hendikepy, ale též z pohledu zdravých dětí a položit si otázku efektivity společného vzdělávání i pro tuto skupinu dětí.


Závěr je prostý – řešme společné vzdělávání citlivě a vnímejme jeho přínos či negativa pro všechny účastníky vzdělávacího procesu především z důvodu – a zde se vracím k úvodu – abychom nabídli špičkové a kvalitní vzdělávání všem dětem.

Budu upřímný – budoucnost tohoto národa a kvalita našeho budoucího žití je v rukách i části populace, která bude mít špičkové vzdělání a přinese této společnosti tu nejvyšší přidanou hodnotu.

Ještě jedna otázka na závěr – domníváte se, že integrace dětí s lehkým mentálním postižením do běžných tříd základních škol má skutečný smysl? Zvláště, pokud máme jeden z nejlepších systémů péče o tyto děti v základních školách praktických?

Mgr. et Mgr. Jiří Vondráček


Více o Mgr. Vondráčkovi najdete v jeho MEDAILONKU

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY MGR. VONDRÁČKA:

Jsme konkurenceschopní v oblasti technického vzdělávání?

Samostatně myslící absolvent - je to sen?

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil

Společně pro Liberecký kraj


Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA