Aktuálně

  • aktuality
  • Společně pro Liberecký kraj – nováček v politice
image

Společně pro Liberecký kraj – nováček v politice


Když jsem byl požádán, abych přispěl tematickým článkem ke krajským volbám, jedno téma se přímo nabízelo – důvody, proč kandiduji v krajských volbách.

Ale začněme popořádku. Do politiky jsem vstoupil teprve nedávno v lednu tohoto roku. Nešlo o ukvapené rozhodnutí, pocit nespokojenosti u mě rostl dlouhou dobu a vstup do politické strany jsem nějaký čas zvažoval. Nikdy jsem ke konkrétní politické straně neinklinoval, preferencemi jsem středopravý volič, kladoucí důraz na rodinu, vzdělání a osobní svobodu a odpovědnost. Po prostudování programu KDU-ČSL jsem byl překvapen shodou programu s mými hodnotami i proto, že jsem o KDU-ČSL jako o první volbě neuvažoval! Program KDU-ČSL klade důraz na podporu rodiny a vzdělání, je stranou se stoletou historií, přesto je překvapivě moderní.

Neodpověděl ještě jsem na otázku PROČ jsem do politiky vstoupil. Protože nespokojenost s politikou a politiky nestačí. Mám totiž přání, aby se lidé začali o politiku více zajímat a aby co nejvíc lidí do politiky vstoupilo. Pokud totiž bude v politice aktivních co nejvíc lidí, zmenší se prostor pro prospěcháře a podvodníky, kteří do politiky vstupují jen pro svůj vlastní zisk. Politické strany budou pod větší kontrolou, a to nám všem umožní politiku ovlivňovat jinak a lépe než jednou za čas u volebních uren. A kde jinde začít než u sebe – příklady táhnou.

Dostáváme se k otázce, proč krajské volby.

Nejsou to přeci volby parlamentní, kde jako celostátní politik může člověk ovlivnit „tu velkou“ politiku. Zároveň to nejsou ani volby do městského zastupitelstva, které bezprostředně ovlivňuje chod města, ve kterém žijeme.  Kraj však naše životy ovlivňuje víc, než si myslíme. Hospodaří s rozsáhlým majetkem na území kraje, zejména dopravní infrastrukturou, je zřizovatelem většiny středních škol, zdravotnických zařízení a sociálních služeb.  Kraj také ovlivňuje financování a dotační politiku opatření pro ochranu životního prostředí.  Agenda kraje je rozhodně širší, ale jednotlivec obsáhne těžko všechny oblasti.

Co bych já konkrétně chtěl v rámci těchto témat podniknout?

Předně, náš kraj se ocitá na dopravní periferii země.  Špatné železniční i silniční spojení do sousedních krajů, absence významných dopravních opatření a chabá údržba krajských komunikací. Tím by se dala charakterizovat dopravní infrastruktura Libereckého kraje.

Je potřeba směřovat dopravní investice do zlepšení železničního propojení kraje tak, aby šlo efektivně využívat k dennímu dojíždění do práce i z odlehlejších oblastí kraje ve formě rychlých přímých regionálních vlaků. Předejdeme tím také vylidňování okolních vesnic, když lidé budou moci dojíždět lépe za prací. Současně se kraj musí snažit o rychlejší napojení kraje na železniční koridory směrem na Děčín, Hradec Králové i Prahu. Případné zkapacitnění a elektrifikace páteřních tratí by také nebyla od věci.

V silniční dopravě jde zejména o efektivní údržbu stávající sítě krajských silnic I. třídy, podpora obchvatů měst i menších obcí a usměrňování mezinárodní tranzitní dopravy po krajských silnicích s jejich současným omezením po silnicích nižších tříd.

U středního školství mi jde zejména o intenzivnější propojení středního vzdělávání s praxí formou dlouhodobých stáží, podporou vzdělávání u budoucích zaměstnavatelů a podporou oborů, jejichž absolventi v kraji trvale chybí.

Ještě jedna oblast mi leží na srdci, je jí ochrana životního prostředí, ochrana vodních zdrojů a odpovědné hospodaření v krajině.  Kraj v této oblasti může působit jako zastřešující organizace podporující opatření na ochranu životního prostředí v kraji při zachování všech funkcí přírodního prostředí.  Konkrétně podporou opatření pro zadržení vody v krajině obnovou tůní, mokřadů a lužních lesů a podporou retenčních a vsakovacích opatření u dopravních staveb a majetku kraje, stejně jako soukromých vlastníků. V zemědělství pak podpora rozdělování velkých zemědělských celků remízky a propojování migračních koridorů v krajině.
Ostatní oblasti a jejich rozvoj bych s dovolením přenechal zkušenějším kolegům, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozumí jim mnohem lépe než já, na krajské kandidátce je jich hned několik.

Mám vizi, že politika se musí dělat hlavně zodpovědně a poctivě. Na ničem jiném nezáleží. Nezáleží na tom, jestli reprezentujete pravici, levici nebo střed, jestli chcete prosadit nižší daně nebo opravit ulici před vaším domem.  Po vstupu do politiky se člověk musí chovat zodpovědně vzhledem k budoucnosti i ke svým voličům, a hlavně poctivě jak z pohledu zákona, tak morálky. V praxi obojí znamená zodpovědně hospodařit s majetkem a financemi a nekrást. Zásady víc než jinde platné na kraji, který hospodaří s nemalými prostředky a majetkem.


Martin Valčík
facebook martin.valcik

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA