Aktuálně

 • aktuality
 • Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?
image

Strukturální problémy českého průmyslu se ve světle letošních covidových malérů a prohlubující se ekonomické krize ukazují jako mnohem závažnější, než před rokem či dvěma. Neustále jsme konfrontování s realitou výroby s malou přidanou hodnotou, stavbou dalších montoven zaměstnávající primárně levné agenturní dělníky, což v mnohých z nás vzbuzuje bezmoc a vztek.

Jak jsme na tom u nás v Libereckém kraji?

Rozlohou zabírá náš kraj jen 4% území ČR a je tak nejmenším krajem v ČR, s čímž koresponduje i počet obyvatel - 444 tisíc, tj. 4.1% obyvatel země.
Důležité je ale srovnání z pohledu ekonomiky - v Libereckém kraji vytváříme jen 3.2% HDP, poměr HDP na obyvatele je jen na úrovni 77% průměrného HDP v celé ČR. Dokonce i z pohledu nezaměstnanosti jsme pátí od konce (30.6.2020, https://www.czso.cz/csu/xc/mapa-podil-kraje) , takže představa o průmyslově vyspělém a výkonném regionu rychle bere za své.
Kvalita života je jistě subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu projektu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města včetně Liberce, Jablonce a České Lípy se motají v lepším případě na konci první stovky!

Co z toho všeho vyplývá?

Nesmíme sedět a doufat, že se vrátíme se ke strojům, až se problémy přeženou. Pokud nedokážeme na úrovni kraje nastartovat pozitivní procesy, situace v celém regionu bude horší - jednoznačně máme ohromný prostor ke zlepšení v oblasti ekonomiky, zdravotnictví a životního prostředí.Z pohledu ekonomiky je jisté, že potřebujeme změnu struktury výrobních a zpracovatelských závodů, ale především změnit strukturu myšlení o našem regionu.

 • Pojďme řešit restrukturalizaci průmyslu v našem kraji, usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků a zvednout podíl přidané hodnoty u nás v regionu.
 • Pomozme velkým i malým podnikům změnit bazální výrobní průmysl založený na automotive a na výrobu polotovarů a zaměřit se na průmysl finálních výrobků včetně jejich vývoje na území kraje.
 • Pomozme našim firmám uspět v celostátních i regionálních výběrových řízeních formou administrativní a výrobní podpory (více i v článku ZDE)
 • Podpořme inovace, výzkum a propojení výzkumných a vysokoškolských institucí s praxí
 • Zaměřme se na podporu nově vznikajících firem, start-upů
 • Podpořme programy rekvalifikací a celoživotního vzdělávání - to povede k lepšímu uplatnění našich lidí na trhu práce, k tvorbě vyšší přidané hodnoty, k lepší ekonomice regionu
 • Řešme zaměstnávání českých občanů místo pendlerů z Polska a jiných zemí.


Co přímo ovlivňuje kvalitu života v regionu?


Pochopitelně - lidé, firmy i regiony žijí ze své „práce“, své reálné výkonnosti, ale kvalitu života nevyřešíme pouze podporou firem a startováním regionální ekonomiky.

 • zásadní péči je třeba věnovat zdravotnictví - kvalita života přímo souvisí se schopností uplatnit se ve společnosti, možností být aktivní. Základním předpokladem je pochopitelně odpovídající zdraví každého z nás. K řešení je v našem kraji hlavně výstavba CUM, zabezpečení pohotovostí, dostupná a rychlá odborná léčba pro všechny, prevence onemocnění a kvalitní střední zdravotnické vzdělávání.
 • životní prostředí - ptejme se, v jaké krajině chceme, aby žila vnoučata! Problémy, před kterými stojíme, nám jistě nevyřeší stavba přehrad na Vysočině. Musíme nalézt konkrétní řešení v rámci našeho regionu, které umožní rozvoj krajiny a šetrnost ke zdrojům (místní malé zemědělství, surovinová střídmost, ekologické inovace, ochrana vody a její přirozené udržení v krajině, udržitelný turismus bez přehlcení kapacit, přiměřená infrastruktura). Více o péči o životní prostředí najdete například ZDE.Má současný vývoj nějakou pointu?


Nevěřím, že za nás někdo vyřeší naše problémy. Nevěřím, že půjčené a snadno utracené stovky miliard nám v Libereckém kraji přinesou snadnou prosperitu. Všichni se nás snaží přesvědčit, že máme utrácet a rozhýbat ekonomiku. Náš kraj je přímo i zprostředkovaně proexportně zaměřen, proto ekonomiku domácím utrácením nerozhýbeme, navíc se zbavíme všech úspor a aktiv, která budeme v budoucnu velmi potřebovat.

Jediné, co nás posune dál, bude naše vlastní práce a schopnost adaptovat se na nové podmínky. Musíme dokázat využít krizi, kterou čínský vir odstartoval, ke změně strukturu průmyslu v regionu a podpořit všechny pozitivní kroky, které pomohou dostat náš kraj tam, kam podle mého názoru patří.Možná dnes není Liberecký kraj v nejlepší kondici z ekonomického hlediska, ale určitě je to nejlepší místo k životu, které znám.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec


další důležité články Zdeňka Chmelíka:

V podnikání jsme si všichni rovni

Jak s byty v Liberci?

Společně pro Liberecký krajSdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA