Aktuálně

  • aktuality
  • Jsme konkurenceschopní v oblasti technického vzdělávání?
image

Odborné nebo též profesní vzdělávání směřuje k získání odpovídajících znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají určité kvalifikaci a je možné je přímo uplatnit na trhu práce při výkonu povolání na určité pracovní pozici – je tomu v Libereckém kraji skutečně tak?

Učení se prací, tzv. „work based leasing“ je fenomén, který stále není v systému středního odborného vzdělávání uspokojivě vyřešen – zde vycházím především ze zkušeností samotných zaměstnavatelů. Pro české firmy je úroveň absolventů středních odborných škol velkým problémem. Mám na mysli firmy s vysokou přidanou hodnotou svých výrobků a služeb, nikoliv stále se množící „montovny“, které jsou dokladem neutěšeného stavu nízkého podílu přidané hodnoty na celkovém vývozu České republiky. Vzdělanost národa a výše přidané hodnoty k danému výrobku či službě spolu úzce souvisí.
Primární odpovědnost za průběh a kvalitu praktické složky vzdělávání by měli nést zaměstnavatelé a škola by měla na základě jejich poptávky vyučovat  všeobecně-vzdělávací složku včetně cílené odborné teorie. Snahy v minulosti o zlepšení kvality středního odborného vzdělávání ve vztahu k zaměstnavatelům zde nesporně byly a jsou, ale ve výsledku stále daný problém nevyřešily.

Po svém předchozím zamýšlení na téma „Samostatně myslící absolvent – je to sen?“ přicházím s návrhy řešení. Tyto návrhy nejsou školám a zaměstnavatelům, kteří by rádi tento problém efektivně řešili, neznámé, je ale nutné je důrazněji připomínat a vést o nich odbornou diskuzi. Kraj jako zřizovatel většiny veřejných středních odborných škol je samosprávným orgánem, který má odpovědnost za rozvoj vzdělávání ve svém regionu. Měl by se k ní hlásit a ohlídat si, zda nemalé prostředky, které do odborných škol investuje, jsou efektivně využívány.Jak zkvalitnit naše technické vzdělávání?

  • podpoříme realizaci duálního systému odborného školství a učňovské přípravy a připravíme procesně převzetí odpovědnosti a podílu na praktické přípravě studentů středních odborných škol a učilišť ze strany zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů;
  • podpoříme výuku technických oborů na všech typech škol a vytvoříme podmínky pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání;
  • podpoříme přípravu absolventů odborných škol na výkon pracovních činností, se kterými se setkají po absolvování školy u svých zaměstnavatelů nejlépe formou přímých dotací;
  • podpoříme rozvoj sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů a jejich pravidelná setkávání formou „kulatých stolů“ (zástupci obce, města,, regionu, OHK, úřadu práce, rodičovské veřejnosti - zástupce školské rady apod.);
  • podpoříme efektivní formu spolupráce středních technických školy a škol základních;
  • podpoříme kooperaci středních odborných škol, jejich vzájemnou komunikaci a vzájemné sdílení zkušeností.


Mgr. Jiří Vondráček


Více o Mgr. Vondráčkovi najdete v jeho MEDAILONKU

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY MGR. VONDRÁČKA:

Samostatně myslící absolvent - je to sen?

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil

Společně pro Liberecký kraj

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA