Aktuálně

image

Jak s byty v Liberci?


Téma, které hýbe Libercem a které vyvolává vášně a obavy.  Jak se k němu máme jako zastupitelé postavit, kdo na něm vlastně vydělá a kdo prodělá?

 
Dvacet let staré smlouvy, které nejsou z hlediska práva zcela v pořádku a vznikly pouze jako pomoc společnosti Interma (aby si částečně přišla k majetku) a Syner (aby si přišel k práci a k zisku), jsou dnes horkým bramborem pro všechny zúčastněné strany.
 
Záměr, který kdysi měl podnikatelské kořeny, se sice tvářil jako pomoc občanům s bydlením, a Liberci s vyřešením sociálního bydlení, ale primárně šlo především o zisk.  Přirovnávat současnou situaci k H-systému je jen mediální zkratka na úrovni bulvárního výkřiku do tmy.  Je jednou jisté, že pokud Liberec přispěl na stavbu jakéhokoliv bydlení, přišli lidé k tomuto bydlení právě o ten příspěvek města levněji (a levněji k bytům přišla i společnost Interma - v současnosti Interma byty). Nikdo z družstevníků, ani z Interma byty, není nucen platit nic navíc, protože přišli k majetku se slevou ve výši dotace města (přenesená dotace státu).
 
Pokud dnes někdo tvrdí, že musí svůj majetek zaplatit znovu a přirovnává svou situaci k H-systému, nemluví pravdu. Pokud někdo byl "okraden" při stavbě družstevních bytů a nevstoupil do družstva vkladem ve snížené výši o dotaci, je možné, že byl okraden investorem nebo stavebníkem (pokud se tedy nejednalo o jednu společnou skupinu se stejným zájmem - jde samozřejmě o hypotetickou myšlenku).
 

Dnes máme před sebou dva právní posudky, které se tváří jako voda a oheň.

 

  • Jeden z nich zcela jasně hovoří o neplatnosti smluv a nutnosti naložit s majetkem města uvážlivě a bez rozporu se zákony (posudek zpracován na žádost města).
  • Druhý je až výhružně podjatý směrem k vyvedení majetku z města pryč (posudek zpracován na objednávku p. Židka z ODS). Právní kancelář Rowan Legal je v poslední době známa spíše namočením jejího majitele p. Janouška do korupční kauzy odsunutého ministra Kremlíka, ale nepochybňuji, že svoji práci rozumí.

 
Pro laika tedy opět platí pravidlo, že co právník, to jiný názor.
 
Obecně se, s ohledem na oba právní posudky, přikláním k tomu, že vydání majetku směrem ke společnosti Interma byty je možné pouze soudní cestou, kdy soud jednoznačně určí, jak se majetek vypořádá a jak bude probíhat převod majetku města na soukromou společnost (tím se vyloučí nedovolená podpora).
 
V tomto případě se nejedná o majitele bytů, ale o nájemní bydlení (tj. Interma byty vlastní byty a pronajímá je za tržní cenu, anebo za zvýhodněnou cenu jako sociální byty města). Je potřeba vědět, že na rozdíl od družstevníků inkasovala společnost Interma byty za dvacet let více než 220 miliónů korun na vybraném nájemném a rozhodně se o tyto peníze nepodělila se svým spoluvlastníkem, tedy městem (těmito prostředky po dobu dvaceti let prováděla údržbu a obnovu společných nemovitostí - kolik z těchto 220 miliónů zůstalo jako zisk firmě mi není jasné, protože na to je třeba podrobně prozkoumat účetnictví společnosti Interma - v konkursu a společnosti Interma byty).
 
U dotčených bytových družstev je situace zcela odlišná a mám za to, že spojování kauz (na kterém má zájem především společnost Interma byty) nepovede pro družstevníky ke kýženému výsledku.
 
Město musí vyvinout úsilí k nalezení cesty převodu vlastnictví na jednotlivé majitele bytů za co nejmenších nákladů pro družstevníky samotné. Možné způsoby převodu majetku jsou v jednání a snad se městu povede s družstevníky lépe komunikovat a vysvětlit jim, že neexistuje jakákoliv vůle je připravit o majetek - nicméně musí se nalézt cesta, jak to udělat zcela správně a bez právních vad. To zabere nějaký čas, ale snažil bych se vyhnout soudům a emocím, protože v tomto případě je dohoda pravděpodobně možná - předsedové musí být informováni, musí se intenzivně jednat, musí být důvěra, že se město snaží nalézt řešení.
 
Pokud se družstva budou snažit na město tlačit v pozadí s marketingem a právní podporou Interma byty, je dost možné, že se společné řešení dvou nezávislých problémů (Interma byty + družstva) bude hledat velmi složitě a nakonec vše bude muset vyřešit soud.
 

Tak snad jen přání na závěr a můj osobní pocit, který mám jako zastupitel: "Družstevníkům držím palce, aby k vlastnímu bydlení přišli právně čistě a za co nejmenších nákladů, a společnosti Interma byty přeji, aby se jí dostalo jejího majetku ve výši, jakou určí soud".

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec
Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA