Aktuálně

image

Jak bojovat se suchem?

Vedení kraje navýšilo podporu projektů na zadržování vody v krajině na 11 milionů. Je to dost? Jak by měl či bude kraj v této problematice dále postupovat?


Zde je odpověď Ing. Jiřího Klápštěho, vedoucího správy CHKO Český ráj:

Předně je třeba říci, že podpora opatření, která pomáhají řešit sucho, je vždy přínosná. Nicméně 11 miliónů korun je v kontextu celkového rozpočtu Libereckého kraje, který na rok 2020 činí cca 3,3 miliardy korun, žalostně málo. Dle zkušeností z loňského roku bude z této sumy možno pokrýt náklady na realizaci zhruba dvaceti projektů, což je s ohledem na snižující se zásoby vody v krajině značně nedostačující.

V budoucnu musí kraj k problematice sucha, a obecně adaptaci na změnu klimatu, přistupovat mnohem aktivněji. Nestačí pouze vyhlásit dotační program a čekat, až se suma vyčerpá. Kraj by měl být iniciátorem v přípravě i realizaci konkrétních projektů na zadržování vody v krajině, a to nejen na svých pozemcích. Nezbytné je ve spolupráci zejména s obcemi, vlastníky pozemků a zemědělci sestavit plán konkrétních opatření, který se bude následně naplňovat. K tomu by měly být využívány i další zdroje financování, jako jsou některé dotační programy Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství, umožňující až 100% úhradu nákladů vynaložených na veřejně prospěšná opatření v oblasti obnovy vodního režimu v krajině.

Nezbytným předpokladem pro zadržování vody v krajině je rovněž úprava zemědělského hospodaření (zemědělská půda zaujímá 44 % plochy našeho kraje). V současnosti probíhá na celostátní úrovni za účasti krajů příprava nových pravidel zemědělské dotační politiky. V tomto procesu by kraj měl vyvinout maximální možné úsilí k dosažení takových změn, které umožní, aby zemědělství plnilo dostatečně i své mimoprodukční funkce a zvýšilo se tak zadržování vody v půdě.

Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA