Aktuálně

  • aktuality
  • Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil
image

Co Marie Terezie počala, Robert Plaga zrušil


Jednou z nejvýraznějších změn v historii vzdělávání v českých zemích bylo přijetí Všeobecného školního řádu v roce 1774 za vlády Marie Terezie. V českých zemích byla tímto rozhodnutím zavedena systémovější docházka do škol, která však nebyla ještě povinná. Povinnou se stala až v roce 1869 s přijetím školského zákona, který povinnost docházet do školy definitivně zavedl.


Tento stav vydržel až do příchodu „osvíceného“ ministra školství Roberta Plagy, který povinnou docházku zrušil a nahradil ji docházkou dobrovolnou. Toto rozhodnutí bylo jen nedílnou součástí chaosu, beznaděje a místy až zoufalství, které od vypuknutí koronavirové krize panovalo na ministerstvu školství.

Snad nejdůraznějším atributem celého procesu rozhodování na MŠMT byl alibismus. Robert Plaga ve své podstatě jako ministr školství o ničem nerozhodl. Na jeho omluvu budiž vyřčeno, že tomu tak zřejmě není v souvislosti s vládní politikou one-man-decision u žádného ze stávajících ministrů. Veškerou odpovědnost a rozhodnutí týkající se výuky v základních a středních školách ponechal na ředitelích škol, kterým nebylo opravdu co závidět. Tragické nebyly termíny nástupů různých věkových skupin žáků do škol, či neuvěřitelná a v mnohých případech nedosažitelná hygienická opatření, která měla život ve školách provázet - nejhorší byla především již zmíněná dobrovolnost. Do škol nastoupila přibližně polovina žáků prvního stupně a o dva týdny později přibližně stejně početná skupina žáků druhého stupně.

Dobrovolná výuka především v základním školství je nesmyslný institut, který neospravedlní žádné argumenty, a doplatili na něj vedle žáků i učitelé. Ráno nastoupili do školy a poté se až do pozdního včera věnovali domácímu vzdělávání žáků, kteří do školy z různých důvodů nedorazili.

Blíží se krajské volby a vláda prokazuje svou hlavní schopnost - „vycházet vstříc“ potřebám všech potencionálních voličů, protože úspěch ve volbách je nade vším - zřejmě i nad vzdělaností těch, kteří by jednou měli být odpovědní za naši budoucnost. Jako člen TOP 09 však touto cestou předvolební kampaně jít nechci.Mgr. Jiří Vondráček

Více o Mgr. Vondráčkovi najdete v jeho MEDAILONKU

Další důležité články Mgr. Vondráčka:

Společně pro Liberecký kraj

Co Marie Terezie započala, Robert Plaga zrušil


Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA